Theo tờ The BL, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump vào ngày 9/12 là 51%. Đây được coi là hiệu ứng ‘boomerang’, một thuật ngữ dùng để chỉ kết quả ngoài dự kiến.