Chỉ là một chữ “Kính” mà lại tốt như vậy, khi vô sự biết kính cẩn, tự khắc chế bản thân, khi ứng phó sự việc lại kính cẩn trước sự việc, khi đọc sách thì kính cẩn đọc sách