Hết thời Hoa Kỳ mềm mỏng về nhân quyền với ĐCSTQ

---------

Trước khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thay đổi quy tắc bất thành văn đối với các cuộc đàm phán “mềm mỏng” về nhân quyền của ĐCSTQ trong quá khứ khi thành lập trang web trên danh nghĩa chính phủ Hoa Kỳ mang tên “Sự coi thường nhân quyền của Trung Quốc” (China’s Disregard for Human Rights).

Trang web công bố ngày 2/11, liệt kê sự thật xâm hại nhân quyền một cách chi tiết, như: các hành vi trấn áp bạo lực của ĐCSTQ ở Hồng Kông, Tân Cương và Tây Tạng, các học viên Pháp Luân Công cho đến việc ĐCSTQ trấn áp tự do ngôn luận và tự do tôn giáo, bắt bớ người dân, thành lập các trại tập trung một cách tùy tiện.