Hàng nghìn người Hồng Kông tụ họp tại quảng trường Edinburgh ở khu Trung Hoàn, tham dự cuộc tuần hành được đặt tên là “Lễ Tạ ơn” vào tối thứ Năm (28/11), để cảm ơn chính quyền Tổng thống Trump đã ủng hộ nền dân chủ của thành phố Hương Cảng.