Vào ngày 14/6, tin tức về việc Alipay và WeChat đã chặn 350.000 người dùng vì từng vào khu chợ bán buôn Tân Phát Địa ở Bắc Kinh đang lan truyền mạnh mẽ trên Internet. Hiện tại, các bệnh viện ở Bắc Kinh đều có hàng ngàn người xếp hàng để được kiểm tra axit nucleic, tại địa phương cũng xuất hiện nhiều làn sóng “tranh giành lương thực”.