Moderna, một hãng dược có trụ sở tại Mỹ, đã gửi lô vắc-xin thử nghiệm đầu tiên của COVID-19 dùng trên người cho các nhà nghiên cứu liên bang Mỹ.