Hàn Quốc sẽ tiến hành kiểm tra y tế đối với 200.000 thành viên của tổ chức tôn giáo Shincheonji (Tân Thiên Địa) xem họ có bị nhiễm COVID-19 hay không.