Tác giả Tử Định Hương đã có bài phân tích xúc tích trên Vision Times, là một cách đặt ra và trả lời câu hỏi rất rõ ràng dễ hiểu cho vấn đề lớn của Trung Quốc.

Hai ví dụ về một mỏ vàng

Nội cầu là nhu cầu tiêu dùng của cư dân trong nước, phụ thuộc vào dân số và mức thu nhập. Trung Quốc có nhiều hơn Hoa Kỳ một tỷ dân, và thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc đã đứng vào hàng được gọi là “thu nhập quốc gia trung bình”. Nhưng tại sao nhu cầu tiêu dùng trong nước vẫn không đủ mạnh trong nhiều năm? Năng lực chi tiêu của người Trung Quốc đến đâu?

Sau khi xem hai ví dụ sau, bạn sẽ tìm ra câu trả lời.