“Tàng tự thạch” (tảng đá giấu chữ) và “Trư khiếu thạch” (đá lợn kêu) hô ứng từ xa, giống như là ý trời đang cảnh tỉnh nhân loại rằng: ĐCSTQ không có nghĩa là Trung Quốc, ĐCSTQ chính là ma quỷ u linh đến từ phương Tây và Trời muốn diệt nó.

Năm 2020 liên tục xuất hiện rất nhiều dị tượng cảnh báo chung một kịch bản: ngày tàn của ĐCSTQ sắp đến.