Vài ngày trước, nhiều nơi ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã phải hứng chịu một trận bão tuyết lớn hiếm thấy. Hắc Long Giang đang đúng vào vụ gieo trồng mùa xuân, nên thảm họa bão tuyết đã gây tổn thất nặng nề cho tỉnh sản xuất ngũ cốc lớn này. Trước đó, nhiều nơi ở Bắc Trung Quốc cũng phải chịu trận tuyết dày và miền Nam có thể sẽ xảy ra mưa lớn. Ngoài ra, lúa mì dễ bị lây nhiễm bệnh nên sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc sẽ giảm đi một lượng lớn trong năm nay.