“Hồng Kông hôm nay, thế giới ngày mai!”, “Thức tỉnh hoặc trở thành nạn nhân tiếp theo" là lời nhắn nhủ nổi tiếng của phong trào Phản tống Trung. Và giờ đây, có vẻ lời cảnh tỉnh của người dân Hương Cảng đang triển hiện ngày một rõ ràng.