Đây không phải là lần đầu tiên một hoạt động của chính quyền Trung Quốc bị đem ra so sánh với tội ác diệt chủng của phát xít Đức.

“Tôi tin là các bạn cũng như tôi, muốn người khác biết rằng điều này đang diễn ra, vì điều quan trọng là chúng ta cần tạo áp lực với Trung Quốc để chấm dứt hoạt động tàn bạo này", theo Giáo sư Paul Macneill, Trung tâm Đạo đức Y tế của Đại học Sydney, Australia