Giải mã bí ẩn: Xuyên qua Vạn Lý Trường Thành là ảo thuật hay là công năng?