Giá thịt lợn khiến ông Tập đau đầu hơn cả thương chiến và Hồng Kông