Quy luật nhân quả, thiên lý bất biến của vũ trụ không thể sai.