Cuộc bầu cử lần này xảy ra gian lận đã khiến cho người dân Mỹ thức tỉnh rồi, còn người dân Trung Quốc thì khi nào mới thức tỉnh, mới bằng lòng dũng cảm đứng ra vì tương lai của bản thân và con cháu đời sau?... Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở bạn, bạn có thể không thích TT Trump, nhưng cũng chớ ‘khiêu vũ cùng ma quỷ’.