Một số học giả phương Tây đã tiến hành nghiên cứu về ‘đội quân 50 xu’ (dư luận viên) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nhận thấy rằng, đội quân 50 xu đã đăng khoảng 448 triệu bài viết mỗi năm, một con số gây sốc cho dư luận thế giới.