Một năm sau, ở tuổi 26, sau khi đi lang thang khắp cả nước với ý định truyền bá tư tưởng: “Thực ra trên đời này chẳng có gì, rằng mọi thứ đều quay về hư vô”, ông trở về trang trại gia đình và bắt đầu áp dụng phương pháp làm nông tự nhiên: “Nông nghiệp không làm gì cả”. 

Từ 2500 về trước, Lão Tử đã từng giảng: Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên. Vậy nên, con người nếu muốn phát triển bền vững và lâu dài thì chỉ có sống hòa hợp và thuận theo tự nhiên. Nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục can thiệp phá vỡ sự cân bằng tự nhiên, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học một cách thiếu kiểm soát chính là đang tự “chặt chân” mình.