Bài luận văn nói rằng, bộ gen của virus SARS-CoV-2 là sản phẩm của thao tác gen (công nghệ chỉnh sửa gen) và đưa ra 4 kết luận:

Một là, virus ZC45 và ZXC21 được tạo ra bởi phòng thí nghiệm quân sự của ĐCSTQ.

Hai là, thông qua nghiên cứu trình tự bộ gen, virus có thể đã được biến chỉnh sửa gen để tăng cường độc tính và khả năng lây nhiễm, thậm chí nó có thể lây nhiễm một cách chính xác cho con người.

Thứ ba là, các đặc điểm và triệu chứng của virus là chưa từng có.

Thứ tư là, gây ra đại dịch toàn cầu, có sức tàn phá vô cùng lớn, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế.