Đầu tư vào TQ là giúp Bắc Kinh bức hại nhân quyền?

Jonathan Ward, người sáng lập hãng tư vấn Atlas Organization, cho biết: “Trung Quốc đang chuyển đổi sự tăng trưởng kinh tế của nó thành sức mạnh quân sự, và tôi nghĩ đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự cho những ai muốn đầu tư vào Trung Quốc. Bởi vì bạn phải hiểu chính xác những gì bạn đang đầu tư vào, và điều gì đang thực sự diễn ra ở đây”.

Ông Ward nói thêm rằng: "Các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ sẽ cần phải hoạt động sao cho tương hợp với các lợi ích an ninh quốc gia trong dài hạn của chính phủ Mỹ. Khi các vụ vi phạm nhân quyền do nhà nước Trung Quốc bảo trợ ngày càng trở nên rõ ràng hơn… chúng ta thấy rằng các doanh nghiệp của chúng ta có liên quan – trực tiếp hoặc gián tiếp đến chúng [khi đầu tư vào Trung Quốc đại lục]. Việc đầu tư vào Trung Quốc chính là đang cấp vốn cho ĐCSTQ bức hại nhân quyền và xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh".