Trung Quốc đã bị ám ảnh bởi ‘lời nguyền’ siêu đập nhằm thoã mãn tham vọng về những cái gọi là vĩ đại nhất. Tuy nhiên đằng sau sự thoã mãn đó là những mất mát không thể tính hết.