Những vị quan chức cấp cao Hồng Kông đóng vai trò thúc đẩy then chốt trong việc chỉnh sửa ‘Luật dẫn độ’ có khả năng sớm bị đưa vào danh sách chịu chế tài của Mỹ theo luật nhân quyền mới ban hành, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp Trịnh Nhược Hoa, Bộ trưởng An ninh Lý Gia Siêu và Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga, theo dự đoán của học giả Vương Di Xương.