Điểm mặt những thiết bị hiện đại, tiến tiến bậc nhất thế giới, được quân đội Mỹ chuyển đến Việt Nam nhằm phục vụ cho chuyến công tác của Tổng Thống Donald Trump