Bằng cách so sánh hai chính trị gia thời hiện đại và thời triều đại, cư dân mạng Trung Quốc đang gián tiếp chỉ trích ông Lưu vì đã nhượng bộ quá nhiều cho Hoa Kỳ, so với ông Lý, mặc dù bị đánh bại trong một trận chiến chống lại kẻ thù lớn (Nhật Bản) nhưng vị quan này đã bảo vệ lợi ích quốc gia Trung Quốc cho đến cuối cùng.