Từ xưa đến nay, trong các câu chuyện thần tiên đều kể về rồng phụ trách vùng nước, cả việc tạo mưa cũng liên quan đến rồng.

Cho dù Ngọc Hoàng muốn mưa ở đâu, cuối cùng cũng phải ban lệnh đến cho Long Vương ở đó, việc cụ thể sẽ do rồng thực hiện. Hơn nữa trong tất cả sông hồ đều có rồng. Đương nhiên còn có các vị Thần sông khác nhau. Đại Vũ trị thủy, kỳ thực cuối cùng cũng phải nhờ rồng trị thủy. Tương truyền vào thời Đại Vũ trị thủy đã từng khai mở Long Môn. Theo lý giải của chúng ta thì chính là mở ra cửa rồng, làm cho mưa thuận gió hoà.