Đài Bắc: qua tuyên bố của tổng thống Thái Anh Văn, phản ứng dứt khoát : không bao giờ chấp nhận đề xuất "một quốc gia hai chế độ" của Bắc Kinh.
Nếu tuyên chiến, Trung Quốc sẽ đụng với nhiều bất ngờ.