Đại Kỷ Nguyên TV 15/7 - Dấu ấn tuần qua: Chuyến phiêu lưu không lường hiểm họa