Do sự lây lan của virus ĐCSTQ, các nước trên thế giới về cơ bản đã áp dụng các biện pháp tương tự như ĐCSTQ: Phong tỏa hoàn toàn. Kết quả là cuộc sống sinh hoạt của người dân khắp nơi nơi đã bị đảo lộn, các doanh nghiệp và ngành dịch vụ truyền thống bị phá vỡ.