Trong vụ ly hôn “nghìn tỷ” giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nghìn tỷ tuy lớn, nhưng có thứ còn quý giá hơn mà cả 2 người này đã và đang đánh mất…