Khi kết nối những câu chuyện cuộc đời, mình đã hiểu được là vì sao cuộc sống của mình lại diễn biến như vậy, vì sao mình phải sống xa quê hương, phải xa nơi mình sinh ra với bao kỷ niệm với người thân, bạn hữu...

Ngày chia tay mình chỉ khư khư mang theo lời mẹ dặn “ở hiền gặp lành con ạ”. Cứ thế mình đã sống rất “hiền” và “duyên lành” đã đến, kể từ đó mình bước vào tu luyện ĐẠI PHÁP