Cuộc chiến giữa Apple và Facebook

Cuộc chiến giữa Apple và Facebook

Apple ra mắt iOS 14.3 với một tính năng vô cùng quan trọng, đó là App Privacy trong App Store, bắt buộc các nhà phát triển phải công khai minh bạch mọi dữ liệu của người dùng mà ứng dụng hoặc dịch vụ đó sẽ lấy để phục vụ việc phát triển ứng dụng hoặc dịch vụ.

Thật bất ngờ khi thử cập nhật và sử dụng app Facebook để tìm hiểu xem Facebook sẽ thu thập những dữ liệu gì của chúng ta và sẽ tracking chúng ta những gì.