Lúc 20:30 ngày 11 tháng 6, một đám cháy bất ngờ đã bùng phát tại tòa nhà Cục công an thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây. Ngọn lửa hiện trường rất lớn, phủ kín cả tòa nhà từ trên xuống dưới.