Thời gian gần đây, vấn đề cải củ đến mùa thu hoạch tại xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội) vượt quá lượng cầu nên không thể tìm được nơi tiêu thụ. Khiến cho người trồng lao đao và cải củ cũng bị vứt bỏ đi như rác. Thực ra, cải củ có những công dụng tuyệt vời hơn chúng ta vẫn nghĩ.