Khoa tây là thực phẩm có khả năng phòng chống ung thư tuyệt vời mà chúng ta không nên bỏ qua.