Sau khi cách ly cô gái livestream khoe “thành tích” trốn cách ly khi từ Hàn Quốc về Việt Nam, nhà chức trách cũng đã cách ly thêm mẹ và anh trai của cô gái này 14 ngày để theo dõi sức khỏe..