Ai cũng biết Yết Kiêu, vị anh hùng với biệt tài “thủy chiến”, từng đục thủng nhiều chiến thuyền quân Mông Cổ. Nhưng mối tình buồn ít biết của ông thì gần như đã vùi sâu trong những lớp bụi thời gian…