Chuyến thăm Mỹ mang về ‘hàng tỷ đô’ của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc