Mặc dù Vũ Hán đã được bỏ phong tỏa nhưng tình hình dịch bệnh ở đó vẫn rất nghiêm trọng, nhiều cư xá vẫn thực hiện kiểm soát chặt chẽ, người dân Vũ Hán vẫn đang sống trong nỗi sợ hãi có thể bị cách ly bất cứ lúc nào.