Trong một bài bình luận gần đây đăng trên National Review, ông Robert Zubrin, chủ tịch của Pioneer Astronautics kêu gọi ông Biden ngừng tìm cách đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm và phải hành động chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán.