Ad will display in 09 seconds

Chuyên gia: Ông Trump đúng khi không tham gia ‘trò chơi Bắc Kinh’