Chuyên gia: 'ĐCSTQ chuẩn bị đàn áp kinh tế tư nhân'?

---------

Phiên họp toàn thể lần thứ năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kết thúc hôm 29/10 với tuyên bố sẽ đạt được các mục tiêu khác nhau vào năm 2025 nhưng không đề cập đến “kinh tế dân doanh”, điều này khiến dư luận xôn xao.

Học giả Tô Tiểu Hà, một chuyên gia kinh tế tại Hoa Kỳ nhận định rằng đây là dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ chuẩn bị ‘cướp bóc’ của cải tư nhân và khuyên các doanh nghiệp chuyển tiền ra nước ngoài trước khi quá muộn.