James Jay Carafano, phó chủ tịch nghiên cứu chính sách quốc phòng nước ngoài và quốc gia tại Quỹ Di sản, một nhóm chuyên gia cố vấn của Washington, đã đăng một bài viết trên Fox News vào ngày 5 tháng 6, trình bày một số cách thức thông minh mà chính quyền Tổng thống Trump có thể sử dụng để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).