Phải chăng chúng ta đang bỏ quên ngôi chùa linh thiêng nhất?