Một video thô ghi lại nguyên văn một cuộc phỏng vấn chuyên gia, mong gửi đến các bạn một góc nhìn về bệnh tật, về chữa bệnh theo Đông Y và Tây Y, về tập luyện và tu sửa cả tâm lẫn thân để hướng đến "chữa bệnh tận gốc"?!