Người Pháp lên tiếng khi ông Tập Cận Bình đến Paris
“Tôi nghĩ rằng điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nó thật đáng sợ và trái với tất cả các nguyên tắc nhân đạo của chúng tôi”, nữ luật sư Jeanne nói với NTD.