Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, mỗi ngày một người bệnh cần có 12 bác sĩ, điều dưỡng phục vụ nên chỉ cần có trên 1.000 người nhiễm bệnh thì không đủ y bác sĩ và TP.HCM sẽ “vỡ trận ngay”.