Tờ Bitter Winter, một tạp chí nhân quyền có trụ sở tại Ý, cho biết chính quyền Trung Quốc cưỡng ép một số người vào viện tâm thần như một biện pháp để trừng phạt họ.