Chính quyền TQ 'trồng' người Hán vào nhà người Duy Ngô Nhĩ

Qelbinur Sidik, một người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và cũng là một trong số ít người Duy Ngô Nhĩ trốn thoát khỏi Tân Cương, gần đây, cô tiết lộ với truyền thông rằng cô đã chứng kiến ​​chính quyền ĐCSTQ "trồng" người Hán và vào nhà của người Duy Ngô Nhĩ để giám sát.

Mặc dù hiện cô đã trốn sang được châu Âu, nhưng vẫn còn rất nhiều người Duy Ngô Nhĩ phải đối mặt với số phận cùng cực ở Tân Cương.