Năm 2019 sắp qua đi, càng về cuối năm càng có các thông tin bất lợi dồn dập đến với chính quyền Bắc Kinh.