Tin chuyên đề:

Che đậy, hối lộ và ép buộc, TQ tìm cách vác loa đi 'tuyên truyền' khắp nơi